Trang chép nhạc, sheet nhạc trắng cho band

Sheet nhạc cho band

Có phải bạn đang tìm trang nhạc – sheet nhạc trắng để soạn bản phối bài cho band nhạc của mình? Dưới đây là sheet nhạc trống chia sẻ miễn phí định dạng .PDF

Tải về khuông nhạc trắng, tập chép nhạc cho band

  • Trang nhạc, sheet trắng khóa sol
  • Trang nhạc, sheet trắng cho piano
  • Trang nhạc, sheet trắng cho keyboard
  • Trang nhạc, sheet trắng cho vocal
  • Trang nhạc, sheet trắng cho bass
  • Trang nhạc, sheet trắng cho drum

Thu âm cho band nhạc miễn phí tại phòng tập nhạc: https://ballad.vn/thue-phong-tap-nhac/

Chat Icon