Quy định về kiểm hàng:

  • Khách được phép kiểm hàng với các sản phẩm có ghi chú được phép kiểm hàng
  • Khách không được phép kiểm hàng khi chưa thanh toán đơn hàng

Khách hàng có được đồng kiểm khi nhận hàng hay không?

Khách hàng không được mở hộp và kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Khách hàng chỉ được kiểm tra các yếu tố bên ngoài kiện hàng như: thông tin mua hàng bao gồm mã đơn hàng, mã vận đơn,… và tình trạng kiện hàng. Trường hợp quý khách thấy kiện hàng của mình có dấu hiệu móp méo, không còn nguyên vẹn. Hoặc các thông tin đặt hàng không trùng khớp với thông tin đơn hàng trên hệ thống, quý khách có quyền từ chối nhận hàng ngay lúc đó. Nếu hàng hóa đã được thanh toán tiền mặt hoặc thanh toán online thì sẽ được hoàn tiền trong vòng 30 ngày đổ lại kể từ ngày được chấp thuận trả hàng theo quy định của chính sách đổi trả của công ty.

Nhận hàng, kiểm hàng

Sau khi kiểm tra các thông tin bên ngoài đã trùng khớp với yêu cầu đặt hàng quý khách có thể nhận hàng và kiểm hàng. Khi mở sản phẩm, quý khách có thể dùng điện thoại hoặc máy quay ghi hình hoặc chụp lại quá trình khui hộp, kiểm hàng, mở hộp bao bì sản phẩm để có bằng chứng đổi trả nếu rủi ro hỏng hóc trong quá trình vận chuyển hay đóng gói từ phía chúng tôi. Trường hợp kiểm hàng nếu quý khách thấy không đúng với sản phẩm mình đã đặt hàng thì lúc này bạn có quyền yêu cầu trả hàng hoàn tiền theo quy định của chính sách đổi trả của công ty. * Công ty khuyến khích người dùng ghi hinh trước và sau khi nhận hàng để làm bằng chứng nếu có tranh chấp về sau.